שימו לב: אתם נמצאים בגרסת האתר שמתורגמת באופן חלקי בלבד לעברית. המידע המופיע כאן אינו מקיף ומעודכן.
לחלופין, ניתן לגשת לגרסה האנגלית.
אגב, אם יש לך כישורי תרגום ותרצה לעזור לנו, כתוב לנו בכתובת: info@end-of-fishing.com

הסוגנות

סקסיזם, גזענות, סוגנות: אידאולוגיות בלתי הוגנות

באנלוגיה עם גזענות וסקסיזם, סוגנות פירושה האידיאולוגיה הרואה את החיים ואת האינטרסים של בעלי החיים בזלזול רק מפני שהם שייכים למין אחר. אי-השייכות למין האנושי אמורה להצדיק התעלמות מהאינטרסים החיוניים של יצורים חשים, במיוחד האינטרס שלהם לא לסבול ולא להיהרג. למעשה, סוג המין אינו קריטריון תקף בהחלטה שלא להתחשב באחרים, לא יותר מהקריטריונים של "גזע" או מין.

מציאות פוליטית

סוגנות מצביעה גם על מציאות פוליטית: היא האידאולוגיה המארגנת, במונחים של הייצוגים החברתיים שלנו, העבדות והניצול הרצחני של בעלי חיים הלא-אנושיים.סוגנות יוצרת את הרושם שזה נכון, ראוי, הכרחי, בנאלי, וללא השלכות משמעותיות לראות בחיות הלא אנושיות כמשאבים גרידא שעומדים לרשותנו, בהם אנו יכולים להשתמש ולנצל אותם לפי רצוננו.

על סולם הייצורים

הסוגנות מבוססת על אתיקה שדוגלת בשייכות לקבוצה

הסוגנות מבססת את האתיקה על השתייכות לקבוצה, האנושות, ועל הרעיון של "שרשרת הייצורים" שמובילה מהנמוך לגבוה. ככל שהאנושות נחשבת כמרכז העולם (אנתרופוצנטריות) וגם כפסגת היצירה (המין "העליון", המין "הנבחר"), ככל ששאר היצורים החשים נחשבים רחוקים, הם נתפסים כנחותים. לכן, האינטרסים של בעלי החיים הימיים נחשבים אף פחות מאלה של הציפורים, למשל, ואלה נחשבים פחות מאלה של היונקים.

שלילת יחידים

בפועל, סוגנות היא הכחשת המציאות הסובייקטיבית של בעלי החיים (מה הם מרגישים, חושבים ורוצים), הכחשת קיומם כיחידים עם חיים משלהם ואינטרסים אישיים, הכחשת סבלם והכחשת הזכויות שעלינו לתת להם. סוגנות ממסדת את הזלזול כלפי כל אלו שאינם אנושיים ואת אי ההתחשבות באינטרסים שלהם כבסיס החברה שלנו; התייחסות לניצול ולזלזול הזה הפכה לטאבו.

למרבה המזל, טאבו זה עכשיו מתחיל להתפורר. אבל הסוגנות כלפי בעלי החיים הימיים לא נפגמה כמעט בכלל.

יוזמה זו נועדה לגנות את האידאולוגיה הבלתי הוגנת הזו ולהחזיר לקדמת הבמה את סוגיית ההרג הימי.

למידע נוסף

היום הבינלאומי להפסקת הסוגנות

דוד אוליבייה, "מהו סוגנות? "Cahiers antispécistes מס 5, 1992

PEA - Pour l'Egalité Animale