שימו לב: אתם נמצאים בגרסת האתר שמתורגמת באופן חלקי בלבד לעברית. המידע המופיע כאן אינו מקיף ומעודכן.
לחלופין, ניתן לגשת לגרסה האנגלית.
אגב, אם יש לך כישורי תרגום ותרצה לעזור לנו, כתוב לנו בכתובת: info@end-of-fishing.com

Resources / links

Recently launched (for the 2022 edition of WoDES):

This website is intended to be a tool and a space for reflection to help fight the cultural battle against speciesism. On this website will be published important texts of the anti-speciesist movement, in the hope that it can contribute to the development of a world movement for the end of speciesism.

Below, you will find some other interesting links:

Speciesism

Aquatic animals, fishing, aquaculture farms

Jonathan Balcombe - What a Fish knows (intro in French)

Projet Méduses - For the end of fishing

Animalistak - Video about fishing

NowThis - What Fish Feel When They Are Killed for Food

First World Day for the End of Fishing – Geneva 2017

"Another Perspective on Fishes" - An international campaign

Animal Ethics - Video for the WoDEF

Abolition

Associations or foundations focused on aquatic animals

Resources